5. København

Forestilling fra Det Kgl. Teater

FREDAG 16/12 2022 19:30


Kammerspil om skæbnesvangert møde


Under besættelsen i efteråret 1941 opsøgte den tyske atomforsker og leder af nazisternes atomenergi-projekt Werner Heisenberg sin gamle ven Niels Bohr og dennes hustru Margrethe i København. De to mænd havde allerede i 1920’erne arbejdet tæt sammen.
Baseret på disse historiske fakta lader den britiske dramatiker Michael Frayn de tre mødes igen efter døden med spørgsmålet: Hvad skete der den aften i 1941 hjemme hos Bohr?
Den Reumertvindende instruktør Anja Behrens griber fat om Frayns eksistentielle drama om fysik og menneskelige ambitioner og lader det uopklarede spørgsmål løbe som dramatisk motor i et fascinerende verdensdrama. For bag de tre afdøde i krigens ubarmhjertige skygge ligger detoneringen af atombomben.
Instruktør: Anja Behrens
Medvirkende: Karen-Lise Mynster, Jens Jørn Spottag,
Mikkel Arndt


Tema Teater Buffet tilbydes kl. 18:00.

​​

København – se en trailer fra forestillingen:

København 1941: Niels Bohr opsøges af sin gamle elev og ven – den tyske fysiker og leder af nazisternes atomprogram, Werner Heisenberg. De gamle venner befinder sig på hver sin side af Anden Verdenskrig, og kapløbet mellem de allierede magter og Tyskland om at udvikle atombomben er i fuld gang.

https://video.kglteater.dk/secret/79646445/70de63840fc14b074b7d752f0c3517b2

Anmeldelse: Frederiksborg Amtsavis 15.oktober

Det hele hænger sammen

TEATER: Der er vanskelige begreber og stor alvor i Det Kgl. Teaters forestilling om nobelpristager Bohr og hans forskning, men det hele hænger sammen i en oplevelse.

Mikkel Arndt som Werner Heisenberg foran Karen-Lise Mynster og Jens Jørn Spottag som ægtefællerne Margrethe og Niels Bohr og over dem Thorvaldsens relief af Nemesis, der læser højt om menneskenes gerninger. Foto: Emilia Therese

I dette efterår er der gået 100 år, siden Niels Bohr modtog Nobelprisen for »sine fortjenester inden for undersøgelsen af atomernes struktur og den stråling, der udgår fra dem«, og eftertiden skulle vise, at forskningen bl.a. førte til atombombningen over Nagasaki og Hiroshima i august 1945. Det kunne nok give anledning til videnskabelig grublen.

Forinden var gået 2. Verdenskrig med kapløb om at sikre sig magten over atomspaltningen, og her tager stykket fat, for Niels Bohrs tyske forskerkollega, Werner Heisenberg, som nærmest var blevet en søn af familien under sine studieår i København i 1920’rne, stod pludselig foran gadedøren hos Bohr-familien i september 1941, medens Danmark var besat af tyskerne, og hvad ville han?

Nazistyret havde givet ham lov til at rejse, og mødet blev kritisk og genstand for en diskussion, som ikke er ophørt, for både Bohr og hans hustru og Heisenberg tog deres viden med sig i graven.

Her tager den engelske dramatiker Michael Frayn fat. Han har forsket udførligt i breve og videnskabelige konklusioner og skabt et kammerspil, der også er som en kriminalgåde, for ingen får svaret til sidst.

Mange dybder

Stykket blev i 1999 opført i Danmark for første gang, men siden er det omarbejdet efter nye oplysninger, og Det Kgl. Teater viser nu 2018-versionen af »København« i en stram og spændende opførelse med stort spil af de tre hovedpersoner og mange dybder, som det lønner sig at beskæftige sig med.

Ydermere er forestillingen eksemplarisk godt spillet af kernen af det ensemble, som Det Kgl. Teater knapt nok har i disse år.

Og forestillingens programbog er et kyndigt supplement med levende og dybtgående artikler af to seniorforskere, en nyttig forklaring på forskningens hovedbegreber og kloge overvejelser af instruktøren, Anja Behrens, som har forstået stykket fuldt ud og givet det en stram form, utraditionelt og intelligent indrammet af Steffen Aarfing.

Sammen har de valgt at lade Bertel Thorvaldsens relief af Nemesis, der læser op om menneskenes gerninger for Jupiter, hænge over sceneriet – relieffet hang også i Bohr-familiens æresbolig på Carlsberg!

Tænksom forsker

»København« er en fornemt gennemtænkt forestilling, som ikke må forskrække med alle de fremmedartede begreber, der filosofisk og eksperimentelt knytter sig til det fysiske studium.

De fleste vil vel snappe efter vejret, når der på scenen drøftes »ubestemthedsrelationer i kvantemekanikken«, eller hvad det nu kan være.

Men det handler i lige så høj grad om en tænksom og venlig dansk forsker, jøde og familiefar, med en godt lyttende hustru og deres modtagelse af den unge tyske hedspore, der havde Niels Bohr som forbillede og arbejdede stærkt på at blive hans ligemand.

Det var et besværligt møde i besættelsestiden. Ind i den videnskabelige historie flettes billeder fra privatlivet, og de tre personer er nøje afstemt i forhold til hinanden, så man får en menneskelig historie og ikke bare et krimi-mysterium.

Det lader sig gøre, fordi alle tre hovedpersoner er fremragende.

Jens Jørn Spottag gør Niels Bohr til et sindigt, vagtsomt og imødekommende midtpunkt med stor hensyntagen til sin kloge hustru, lydhørt spillet af Karen-Lise Mynster (omend stemmen gerne måtte lyde højere nu og da), og i rollen som Werner Heisenberg noterer Mikkel Arndt sig for et nyt højdepunkt som den begavede skuespiller, der får alle nuancer i sin figur overbevisende tydeliggjort.

Det er tre kæmpestore roller, for stykket slutter ikke med atombombesprængningen i Japan ved slutningen af 1. akt. Efter pausen, hvor et lampeshow begynder, medens aktørerne ligger ned, kulminerer følelserne i den situation, som Bohr vist kalder »velsignet vanskelig« i stykket. Premierens publikum lyttede opmærksomt, og Det Kgl. Teater sender også »København« på turné, så 100-årsdagen for tildelingen af nobelprismedaljen kommer til at foregå i Aarhus den 10. december. Det er en fin gestus mod det publikum, der foreløbig bør se forestillingen i Skuespilhuset på Københavns havnefront.

»København« af Michael Frayn, oversat af Troels II Munk, iscenesat af Anja Behrens – varighed: 2 timer og 25 min. Opføres i Skuespilhuset, København, til den 24. november og derefter på turné til bl.a. Slagelse den 28. november, Helsingør den 5. december, Roskilde den 15., Ballerup den 16. og Helsinge den 17. december.